شرکت مهندسی نانو سامانه
شرکت مهندسی نانو سامانه
شرکت مهندسی نانو سامانه
شرکت مهندسی نانو سامانه
شرکت مهندسی نانو سامانه
شرکت مهندسی نانو سامانه
اخبار

اخبار

ساختمان پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان شریعتی افتتاح شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در جمع خبرنگاران گفت: فعالیت در عرصه بین المللی را شروع کرده ایم و امیدواریم بتوانیم مراکز و پارک های تحقیقاتی بین المللی ایجاد کنیم. آقای دکتر لاریجانی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی تهران 81 مرکز تحقیقانی دارد افزود: براساس نقشه علمی سلامت،‌ باید مراکز تحقیقاتی بخش سلامت را توسعه دهیم .
وب سایت جدید شرکت مهندسی نانو سامانه به طور آزمایشی و به نظور تست امکانات جدید راه اندازی گردید.